De brandgrens nog eenmaal vol leven

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nijmegen door de geallieerden werd gebombardeerd. In het centrum zijn in de afgelopen jaren herinneringsplaatjes van alle slachtoffers gelegd op de brandgrens van dit bombardement.
Op 21 februari 2019 om 20.00 uur werd deze brandgrens, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers, op een indrukwekkende wijze opnieuw tot leven gebracht. Bij alle herinneringsplaatjes werden kaarsjes geplaatst. Gedurende 15 minuten werden op deze plekken verhalen verteld, gedichten voorgedragen en muziek gespeeld. Hardlopers van Nijmeegse verenigingen liepen met fakkels en grote lichten langs de brandgrens.
Opdat we nooit zullen vergeten….