Fondsenoverzicht

Ontmoeten, verbinden en participatie

 • VSB Fonds – heeft als doelstelling dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Zo zijn er bijdragen mogelijk voor de inrichting van dorps- en buurthuizen. Maar ook ondersteunt het verschillende maatschappelijke programma’s op het gebied van ontmoeten, meedoen en arbeid.
 • Het Oranjefonds  – stimuleert projecten gericht op betrokkenheid en meedoen in de samenleving. Ontmoeten is de verbindende factor (waaronder Burendag en NLdoet)
 • Stichting Doen –stimuleert de realisatie en versterking van betrokken gemeenschappen die zich inzetten voor elkaar en de buurt.
 • Fonds Verstandelijk Gehandicapten – ondersteunt initiatieven gericht op talentontwikkeling, vrijetijdbesteding, emancipatie en of participatie van mensen een verstandelijke beperking
 • Stichting Steunfonds voor het Buurt- en Klubhuiswerk in Nijmegen e.o. – Het steunfonds stelt zich ten doel om financiële hulp te verlenen aan initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen.

Zorg en hulpverlening

 • Kansfonds – Ondersteunt innovatieve projecten voor kwetsbaren, met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij.
 • De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – Een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten. Enkele subfondsen doen ook uitkeringen op het gebied van kunst. Voor dit doel is echter een beperkter budget beschikbaar.
 • NCPH – De Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening verstrekt financiële ondersteuning aan projecten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met een langdurige zorgvraag.
 • ZonMw – Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Kunst, cultuur en sport

 • Prins Bernard cultuurfonds – ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap aangevraagd door stichtingen of verenigingen.
 • Fonds Podiumkunsten – ondersteunt uitvoering of hernemen van voorstellingen en concerten en podia en festivals.
 • BankGiro Loterij Fonds – Het BankGiro Loterij Fonds stelt kunstenaars en culturele instellingen in staat nieuwe kunst te maken en een blik op de kunst en cultuur van de toekomst te werpen, om te verkennen wat van waarde kan worden.
 • Fonds21 – ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
 • Voordekunst – crowdfunding-platform voor kunst- en cultuurprojecten. De Provincie Gelderland stimuleert Gelderse initiatieven door de eerste 30% in te brengen.
 • Fonds voor Cultuurparticipatie – stimuleert actieve cultuurdeelname o.a. door het toegankelijk maken van cultuuronderwijs én regelingen die kunst- en cultuurparticipatie in de vrije tijd stimuleren.
 • Nederlands Letterfonds – ondersteunt activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers.
 • BNG Cultuurfonds – Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.
 • Sport
 • Fonds gehandicaptensport – Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie aanvragen ten hoeve van aangepast sporten. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal niveau.
 • Stichting Zabawas – ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie.

Jeugd

 • Madurodam kinderfonds – ondersteunt initiatieven voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij de focus ligt op kinderen van 4 t/m 14 jaar. Vandaag de dag is het belangrijk om op jonge leeftijd zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en moed te ontwikkelen. Het fonds steunt deze pijlers en richt zich op projecten die hier voor staan
 • Stichting Zonnige Jeugd – besteedt als goede doelen vermogensfonds haar gelden aan projecten die het welzijn van kinderen in een achterstand situatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar ten goede komen. Talentontwikkeling, pleegzorg en de ondersteuning van vakantiekampen zijn permanente aandachtsgebieden.
  Ook worden van tijd tot tijd actuele maatschappelijke problemen financieel ondersteund.

Ouderen

Vrijwilligers

 • Vrijwilligersfonds voor de ondersteuning van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.